Rover maakt interdisciplinaire dansvoorstellingen vanuit maatschappelijke betrokkenheid en met oog voor artistieke kwaliteit. We hebben een sterke focus op culturele diversiteit en het vergroten van sociale gevoeligheden voor verschillen tussen individuen en culturen. We zien empathie en nieuwsgierigheid als maatschappelijke waarden die actief gecultiveerd dienen te worden.

©Jonas Löllmann
©Jonas Löllmann

Onze wens voor een harmonieuzere maatschappij loopt als een rode draad door het werk dat we maken. Onopgemerkte details, onzichtbare mensen en vergeten verhalen krijgen in onze voorstellingen de hoofdrol. Voorstellingen waarin thema's als identiteit en ‘belonging’ centraal staan. We hopen het ingeslagen pad naar een inclusievere samenleving met ons werk te ondersteunen. Daarbij concentreren we ons op de schoonheid van diversiteit. We benadrukken niet de oppervlakkige verschillen die ons uit elkaar drijven, maar de onderliggende overeenkomsten die ons binden en de prikkelende nieuwsgierigheid voor het onbekende.

'niet de oppervlakkige verschillen, maar de onderliggende overeenkomsten'

We stellen inhoudelijke en artistieke kwaliteit boven kwantiteit. Dit betekent per jaar minder voorstellingen maar meer diepgang, meer onderzoek en meer uitwisseling. Het betekent investeren in werk dat al bestaat en doorbouwen op aangeboorde thema’s. 'less production, stronger productions'

'Less productions, stronger productions'

Roshanak en Mami, beiden opgeleid als dansers, ontmoetten elkaar in Maastricht tijdens de creatie van een dansvoorstelling. Uit wederzijds intrigerende samenwerkingen, gevoed door de kracht en passie van hun vriendschap, groeide de wens om een eigen stichting te vormen in Limburg. Met nomadisch hart, vinden zij in Rover hun thuis, waarin ze fijngevoelige, authentieke en bijzondere voorstellingen maken met actuele thema's als migratie, gender en culturele conflicten.

De rover is een verkenner en een reiziger. Ze beweegt zich voort over de oppervlakte van een planeet of een ander hemellichaam en is altijd opzoek. Rover is een reminder om nieuwsgierig te zijn, in beweging te blijven en te ontdekken.

Ons bestuur

Voorzitter / Nina Folkersma
Penningmeester / Renske Ebbers
Secretaris / Jan van Opstal
Algemeen bestuurslid / Linda Janssen-Becker
Algemeen bestuurslid / Henna Toppenberg

KvK 83952357
BTW/VAT NL863046046B01

> Jaarverslag Rover 2021

Rover wordt ondersteund door: